Jeevan Bikas Samaj ยป Management Team

Management Team

Yogendra-Sir_PP_Size
Yogendra Mandal
Executive Director
Sanjay-Kumar-Mandal
Sanjay Kumar Mandal
Deputy Director
Bharat Lal Bahardar Rohit Damodar Regmi ???????????????????????????????
Bharat Lal Bahardar
Senior Manager
HRM Chief
Rohit Bhandari
Senior Manager
Microfinance Chief
Damodar Regmi
Senior Manager
ISD Chief
Bijay Kumar Mandal
Manager
Internal Audit Chief
Sudip Kumar Mandal Dinesh sir Ramesh-Ray anjay copy
Sudip Kumar Mandal
Senior Officer
Training Chief
Dinesh Gartaula
Senior Officer
IT Chief
Ramesh Ray
Officer
MIS Chief
Anjay Kumar Mandal
Officer
Finance Chief