Jeevan Bikas Samaj

Management Team

Home »  Management Team

Yogendra-Sir_PP_Size
Yogendra Mandal
Executive Director
Sanjay-Kumar-Mandal
Sanjay Kumar Mandal
Deputy Director
Bharat Lal Bahardar Rohit Damodar Regmi ???????????????????????????????
Bharat Lal Bahardar
Senior Manager
Microfinance Chief
Rohit Bhandari
Senior Manager
Internal Audit Chief
Damodar Regmi
Senior Manager
ISD Chief
Bijay Kumar Mandal
Manager
HRM Chief
Sudip Kumar Mandal Dinesh sir Ramesh-Ray anjay copy
Sudip Kumar Mandal
Manager
Training Chief
Dinesh Gartaula
Senior Officer
IT Chief
Ramesh Ray
Senior Officer
MIS Chief
Anjay Kumar Mandal
Officer
Finance Chief